Sætersletta

Sætersletta ligger mellom Aursfjordsaga/Gammelskolen og Aursfjord båthavn.

LØRDAG 2. JULI

Hestevisning, ridning og aktivitet med hest
10.00–17.00 | Aursfjord, Sætersletta
v/ Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest.

Barneaktiviteter
18.00–20.00 | Aursfjord, Sætersletta

Samvær
18.00 | Aursfjord, Sætersletta
Vi tenner festivalbålet!