Aursfjord Båthavn

Selskapets eiere er Grunneierlaget, Bygdelaget og privatpersoner med tilknytning til Aursfjord. Formålet er å utvikle allmenningskai, båthavn, hytter og turisme i Aursfjord i Malangen, grensefjorden mellom Målselv og Balsfjord kommuner.

Reguleringsplan og bebyggelsesplan for utvikling av allmenningskai, båthavn, hytter, sjøboder og naust er godkjent i Balsfjord kommune; og danner grunnlag for den videre satsing og etablering.
Dette innebærer blant annet bedre markedsføring og prosjektutvikling i forhold til Balsfjord og Målselv kommune, Målselv Fjellandsby, Malangen brygger og andre reiselivs- og turistaktører.

De samlede investeringer i Allmenningskai, båthavn, hytter, sjøboder og naust vil være investeringer på mer enn 100 millioner kroner. Investeringer som i hovedsak vil dekkes av private investeringer. Etablering av allmenningskai vil i større grad være et offentlig/ privat samarbeid. Det er svært viktig for prosjektet at politikere, næringslivet, befolkningen og fritidsfolk i Balsfjord og Målselv får best mulig informasjon om dette; og ønsker å bidra på forskjellig vis.